Noodverlichting

Noodverlichting

Noodverlichting voor bedrijf en zorginstelling

Noodverlichting is in vrijwel elk bedrijfspand verplicht, de Arbodienst en verzekeringsmaatschappijen eisen dit. Daarnaast is het wettelijk verplicht om de noodverlichtingsinstallatie jaarlijks te laten controleren. De reden hiervoor is de mogelijke verandering van vluchtroutes in gebouwen. Vaak worden kantoren uitgebreid of worden er bureaus of machines verplaatst. Dit heeft consequenties voor de vluchtroutes. Die brengen wij met een inspectie in kaart en maken, indien nodig, een nieuw noodverlichtingsplan.

Wettelijke verplichtingen en gevolgen op een rij

  • U bent wettelijk verplicht uw noodverlichting minimaal één keer per jaar te laten controleren;
  • Wanneer het niet in orde is, krijgt u een boete of wordt er geen vergunning afgegeven;
  • Bij calamiteiten wordt achteraf onderzocht of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Wilt u uw noodverlichtingsinstallatie laten inspecteren, zodat u aan uw wettelijke verplichting heeft voldaan? Neem dan contact met ons op.

0318 - 472 524
info@oppelaar.nl